KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Dla kogo?

  • Zarówno pracownicy, jaki pracodawcy.
  • refundacja szkolenia w 100% dla mikroprzedśbiorstw (do 10 pracowników)
  • refundacja szkolenia w 80% przy większych firmach

Kiedy złożyć wniosek?

śledź w swoim Urzędzie Pracy aktualne nabody

Ile można otrzymać?

w zależności od UP np. we Wrocławiu w 2022 r. było to 2 600 zł

Ważne!

Nie jest dostępny w mojej ofercie kurs, który Cię interesuje? Napisz do mnie, a postaram się zorganizować go dla Ciebie w dogodnym terminie 🙂

Dla osób, które chcą skorzystać z oferty Kurs Charakteryzacji Online, zostanie specjalnie otworzona możliwość zakupu kursu z KFS. Skontaktuj się ze mną.

Jak uzyskać dofinansowanie?

  • odbierz z PUP lub pobierz ze strony internetowej PUP wniosek;
  • wypełnij wniosek podając: dane pracodawcy, informację o liczbie zatrudnionych pracowników, liczbę osób, których wydatek dotyczy, formę kształcenia ustawicznego, koszt kształcenia ustawicznego na osobę, termin wskazanych działań, całkowitą wysokość wydatków, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę, informację o planach dot. dalszego zatrudnienia osób objętych kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; Podając realizatora usługi kształcenia ustawicznego wpisz: nazwę Hanna Zygmanowska Studio, siedzibę ul. Bartosza Głowackiego 4/2 51-697 Wrocław, REGON 383573236, nr w rejestrze RIS 2.02/00227/2019, nazwę i liczbę godzin wybranego kursu, cenę usługi;
  • do wniosku dołącz:

a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

b) kopię wpisu do KRS lub CEIDG, w przypadku spółki cywilnej kopię umowy spółki cywilnej potwierdzone za zgodność z oryginałem;

c) program kształcenia ustawicznego;

  • wybierz szkolenie i dokonaj rezerwacji miejsca na konkretny termin poprzez moją stronę internetową 

Czas rozpatrywania wniosku przez Urząd Pracy może potrwać do 30 dni. Wybierz szkolenie w takim terminie, aby Urząd Pracy zdążył wydać decyzję nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Warunki:

W przypadku osób posiadających działalność gospodarczą, obowiązkiem jest posiadać min. 1 pracownika na umowę o pracę (nie ważne, na ile etatu)